ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ

Προϋποθέσεις για να γίνετε μέλη στην WIFT CY

» Θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει το προφίλ σας την διεθνή βάση δεδομένων ταινιών (IMDB)

ή

» Να έχετε το λιγότερο 4 έτη προϋπηρεσίας πέραν του βασικού επιπέδου σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: -Κινηματογράφος, -Τηλεόραση, -Παραγωγή τηλεοπτικών διαφημίσεων, -Ψηφιακά μέσα, -Φεστιβάλ ταινιών, -Κινηματογραφική εκπαίδευση, -Διανομή, -Πωλήσεις κινηματογραφικού εξοπλισμού ή υπηρεσίες ενοικίασης ή άλλο σχετικό πεδίο που σχετίζεται με την κινηματογραφική βιομηχανία.

» Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να προβάλλετε την δουλειά σας σε ένα ή περισσότερα πεδία που προαναφέρθηκαν, κατόπιν αιτήματός σας.

 

Συνδρομητικό τέλος – 20,00 Ευρώ.

Ετήσια συνδρομή – 30,00 Ευρώ.

 

Τυχόν σχόλια και προτάσεις σας γίνονται δεκτές.

* (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ)

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.