Η WIFT CY είναι ένας σύλλογος υποστηριζόμενος από ένα διεθνές δίκτυο που ιδρύθηκε το 1973 και που μέχρι σήμερα αριθμεί 40 περιφερειακά κεφάλαια στο κόσμο. Περισσότερα απο 13.000 μέλη του WIFT συνεργάζονται προς ένα κοινό σκοπό; Την υποστήριξη και την προώθηση της καριέρας και των επιτευγμάτων των γυναικών στην βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, περιλαμβάνοντας και τα υπόλοιπα οπτικοακουστικά μέσα. Τα μέλη του WIFT CY έχουν απευθείας πρόσβαση σε ένα εύρος υπηρεσιών δικτύωσης, ευκαιριών εργασίας, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσιών συμβουλευτικής και σε πηγές χρηματοδότησης που αποσκοπούν στην περάτωση των παραγωγών ταινιών. Η WIFT CY είναι επίσης μια πλατφόρμα που διευκολύνει την δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών γυναικών και ρίχνουν φως στα καλλιτεχνικά τους επιτεύγματα.